CRÈDITS


Producció
:

AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL
MUSEU ETNOGRÀFICDE RIPOLL
ANTIC MUSEU FOLKÒRIC PARROQUIAL


Amb el patrocini de:

GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

____________________________________________________________

Guió, comissariat i direcció
Xavier Gasol i Turias

Proposta museològica i realització museogràfica
Xavier Gasol i Turias

Coordinació
Joan Colomer i Vilalta
Florenci Crivillé i Estragués

Equip museogràfic
Florenci Crivillé i Estragués
M. Àngels Espona i Cascales
Montserrat Perramon i Corcoy
Roser Vilardell i Arévalo

Documentació
Arxiu Comarcal del Ripollès. Joan Ferrer
Florenci Crivillé i Estragués
Agustí Dalmau i Font
M. Àngels Espona i Cascales
Eudald Maideu i Puig
Daniel Palomeras i Casadejús
Roser Vilardell i Arévalo

Conservació i restauració
M. Àngels Espona i Cascales

Disseny
Nom comunicació

Fotografies dels oficis
David Pernas i Simon

Fotografies de les rajoles
Oriol Molas i Laplana

Muntatge
Atípic. Arts gràfiques
Domènec Batalla i Picado
Brigada municipal d’obres i serveis
Cristalleries Povedano
Electricitat Guitart
Escola Taller de Ripoll
Fusteria Navío
Fusteria i decoració Frama

Descripció llegida per a les persones amb discapacitat visual

Roser Vilardell i Arévalo,
amb la col•laboració de:
Joan Vilardell i Muntadas
Jordi Nardi i Garcia
Eulàlia Sunyer i Mariné
Antònia Burniol i Fàbrega

Tècnic de gravació
Guillem De Los Santos

Equip del Museu de la Vida Rural

Ramon Rosich i Trullols
Albert Carreras Ballart
Montse Cabal Blanch
Joan Roca Bermúdez
Aurora Herrerías Moya